.

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
Contact Us
ทำเนียบผู้บริหาร
ถาม-ตอบ
http://www.rwps.ac.th/wichakan
ระบบบริหารวิชาการ
ระบบบริการแผนและงบ
ระบบบริหารทั่วไป
ระบบบริหารบุคคล
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
ผลการเรียนออนไลน์
สารสนเทศโรงเรียน
Download
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Email
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนวจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานติดตามงบรอบ6เดือน
รายงานใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายปี
นโยบายการบริหารบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
รายงานบริหารบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องรองเรียนทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
รับฟังความคิดเห็น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
จัดการความเสี่ยงทุจริต
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการป้องกันทุจริต รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันทุจริต ประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Menu on the right
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
บุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายทั่วไป
e-Library
ระบบ e-Library
 
 
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
October 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 October 2563
 
 
 :: QR Code ::

www.rwps.ac.th

 
All online 3 People
IP number 18.234.97.53
You are visitor number 915,113
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: : โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 : :
Tel : 055-853063  Fax : 055-853062
Email : rwps@hotmail.com , email@rwps.ac.th  [Admin:KruNott : 087-9203617]