.

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������� 
���������������������������������������������
 

            โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ให้บริการในเขตพื้นที่ ต.ท่าไม้-วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
          เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ บ้านคุยมะม่วงหอม ต.วังควง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในขณะนั้น คือ นายทองหยิบ บ่อน้อยได้แต่งตั้งให้ นายนุกูล รามสูต อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมทำหน้าที่หัวหน้าสาขา เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาขึ้นเมื่อ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕ โดยได้รับอนุญาตจาก นายกวน ปิ่นมณี กำนันตำบลวังควง ในขณะนั้นให้ใช้ที่ดินและอาคารสาธารณะของหมู่บ้านเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีครู-อาจารย์ร่วมดำเนินการครั้งแรก ๔ ท่าน
          ในปี ๒๕๓๙ โดยความร่วมมือของนายเพชร ปิ่นมณี กำนันตำบลวังควง นายจรัล แจ่มหม้อ กำนันตำบลท่าไม้ นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด และนายอนันต์ น่วมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมโดยการประสานงานของ ส.ส.ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์ ได้ดำเนินการติดต่อขอบริจาคที่ดิน จำนวน ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา จากนายเรืองวิทย์ ลิกค์ และภริยา คือ คุณปรานี โชติรัชต์กุล ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่๘ บ้านเก่า ต.ท่าไม้ โดยทำพิธีรับมอบ ณ บ้านเรือนไทยเรืองวิทย์ อ. ไทรงาม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๙
          จนกระทั่งวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ จึงได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโดยเอกเทศ ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม" ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์ และ นายผอย ปิ่นมณีได้ติดต่อขอบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา จาก ส.ส.เรืองวิทย์ ลิกค์ และด้วยความอนุเคราะห์ จาก ส.ส.เรืองวิทย์ - ส.ส.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ โดยการประสานของดร.คนึงไทยประสิทธิ์ จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดจำนวน ๑๐,๐๑๔,๐๐๐ บาท มาปรับถมพื้นที่และจัดสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก-ข-ค พร้อมห้องน้ำนักเรียน แบบมาตรฐาน ๖ ที่นั่งอีก ๑ หลัง ดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๐ จนเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๔๑ และเริ่มใช้ครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ล/๔๑ (หลังคาทรงไทย) พร้อมอาคารเรียนและอาคารประกอบรวม ๗ รายการ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้เมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ ๑๐๐/๒๗ อีก ๑ หลัง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๙ ฯพณฯ เรืองวิทย์ ลิกค์ บริจาคที่ดินเพิ่มจำนวน ๓๐ ไร่ และในปี ๒๕๕๑ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขุดอ่างกักเก็บน้ำขนาดพื้นที่ ๔๐ ไร่ และนำดินมาปรับถมพื้นที่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

แผนผังโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

 
 
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 กันยานยน 2564
 
 
 


:: QR Code ::

www.rwps.ac.th

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.13.53
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,371,614
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: : โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 : :
Tel : 055-853063  Fax : 055-853062
Email : rwps@hotmail.com , email@rwps.ac.th  [Admin:KruNott : 087-9203617]