หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
หมู่ที่ 1 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110

โทรศัพท์ 055-853063
โทรสาร 055-853062
Email : email@rwps.ac.th , rwps@hotmail.com
Website : www.rwps.ac.th